เจอที่เร่งหาหลักฐานเอาผิดปมทุจริตติดบนโรลสรอยส์
Posted on: February 1, 2017, by : TUME
aHR0cDovL3BlMS5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzQzMS8yMTU4MTAyLzc1OTEwOC0wMS5qcGc=

ทางด้านนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการเปิดเผยกับทางสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นกับกรณีที่มีการทุจริตรับสินบนโรลสรอยส์ว่าได้มีหลักฐานหลังจากที่ได้รวบรวมจากหลายหน่วยงานและหลายขั้นตอนต่างๆในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บุคคลอยู่บนใดร่วมกระบวนการนี้เป็นการเตรียมไว้สำหรับเปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงานของทางประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

จัดเอกสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ได้รับการร่วมมือที่ให้เอกสารหลักฐานกันเป็นอย่างดีในส่วนของบริษัท ปตท. จำกัดมหาชนยังมีอุปสรรคอยู่บ้างเนื่องจากมีการตั้งกรรมการตรวจสอบภายในและมีการทำการขอเวลาเพิ่มเติมจึงได้ทำการเจรจาเรื่องให้ความร่วมมือซึ่งไม่เช่นนั้นจะต้องใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการค่ะ ซึ่งนายพิศษฐ์ก็ได้กล่าวว่าหลังจากรับข้อมูลจากประเทศอังกฤษ

แล้วได้มีการนำมาพิจารณากับประธานที่รวบรวมไว้เป็นการนำหลักฐานที่มีการทุจริตส่งให้กับทางด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนอกจากนี้ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการประชุมดูแลกับกรณีติดสินบนโรลสรอยส์โดยเฉพาะเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาและปราบปรามในอีกหนึ่งถึงสองวันนี้ด้วยค่ะ