คุณปู่วัย 70 เลี้ยงหมาป่ากว่า 150 ตัว
Posted on: December 17, 2016, by : TUME
news04_1481881710__large

เว็บไซต์ของประเทศจีนได้มีการรายงานว่าบริเวณอำเภอจี๋มู่ซ่าเออร์ ซึ่งเป็นจังหวัดปกครองตนเองของชนชาติหุยชางจี้ ของเขตปกครองตนเองซินเจียอุยกูร์ บริเวณหุบเขาแห่งหนึ่งที่ได้มีการถูกขนานนามว่าเป็นหุบเขาหมาป่าเนื่องจากบริเวณนั้นจะมีเสียงหมาป่าหอนอยู่เสมอและนายหยางคุณปู่วัย 71 ปีที่ได้อาศัยอยู่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหุบเขา

และได้เลี้ยงหมาเปล่าไว้มากถึง 150 ตัวค่ะ และหมาป่าที่เขาเลี้ยงไว้นั้นก็มีความหลากหลายมีทั้งหมาป่าโกบีหมาป่าทุ่งหญ้าหมาป่าทะเลทรายหมาป่ามองโกเลียรวมแล้วกว่า 8 สายพันธุ์เลยค่ะ และเขาต้องจ่ายค่าหารกว่าปีละเกือบ 1,000,000 หยวน

ถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีผมหงอกทั้งหัวแล้วแต่สุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงและยังคึกคักและทำให้ถามว่าอายุนั้นก็คงไม่อยู่รู้ว่าอายุ 71 ปีแล้ว หลังจากเรื่องราวนี้ถูกหวยแพร่ออกไปก็มีชอบงอนไม่น้อยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและจำนวนไม่น้อยที่ถามว่าคุณปู่นั้นเลี้ยงได้อย่างไร